Kist & Les

Poëzieles aan leerlingen van het po en vo

Koren geeft poëzieles aan alle leerlingen van het po en vo. In het po alleen in een reeks van minstens drie lessen. Het is mogelijk aan te sluiten bij een thema of onderwerp.

De Schrijversacademie

Ze is als docent creatief schrijven verbonden aan  De Schrijversacademie waar ze naast de basismodules ook de module poëzie en romans/ korte verhalen geeft. Het is mogelijk om met een STAP-budget aan de opleidingen deel te nemen.

Les aan studenten en docententeams

Voor de Master Kunsteducatie deed ze onderzoek naar Schrijven als kunstvak. Hier lees je vanalles over het onderzoek. Sinds 2020 geeft ze trainingen en Masterclasses aan studenten van verschillende mbo- en hbo-opleidingen en aan docententeams. Ervaring leert dat de lessen goed aansluiten bij creatieve mbo-richtingen, bij hbo-lerarenopleidingen zoals Nederlands en de pabo en bij docententeams van het po of de sectie Nederlands en Kunstzinnige vakken van het vo.

In deze trainingen/ Masterclasses staat altijd het procesgerichte schrijven voorop. Het is van belang dat (aankomend) docenten het schrijfproces goed kennen en hebben doorgemaakt om zelf beter in staat te zijn hun eigen leerlingen te begeleiden in het schrijven en hen hiertoe te motiveren.

Om als (aankomend) docent zelf aan de slag te gaan met procesgericht schrijven ontwikkelde Koren De Dichtkist, een kist gevuld met materialen, ideeën en tips rondom schrijven thuis én in de klas.

Het belang van eigenaarschap en plezier

Uitgangspunt van de lessen aan docenten en studenten van lerarenopleidingen is plezier en het eigenaarschap van de docent/student zelf. Koren gelooft sterk in het feit dat veiligheid, tijd en autonomie noodzakelijke voorwaarden zijn om creatief te laten ontwikkelen. Zodoende krijgt de student/ docent middels procesgericht schrijfonderwijs de gelegenheid het schrijfproces te doorlopen en te leren kennen. Kennis en ervaring met het creatieve schrijfproces bevordert de wijze waarop deze vervolgens zelf het vak zal kunnen onderwijzen.

Wist je bijvoorbeeld dat het níet gebruiken van een taalmethode door leerkrachten van het po het meest succesvol is gebleken?

Om procesgericht schrijfonderwijs te kunnen geven is het noodzakelijk dat de docent het schrijfproces kent en heeft doorlopen. Alleen dan kan een docent afwijken van een lesboek en de leerling in het proces ondersteunen en tot schrijven motiveren.

Kijk hier voor een 3d-presentatie over de poëzielessen van Heidi!

We leren makkelijker wanneer we iets leuk vinden, dat is niet zo gek. Maar we dragen ook enthosuiaster over wat we leuk vinden en dát is van belang in het onderwijs! Een docent die zelf van schrijven houdt, kan diens leerlingen beter tot schrijven motiveren.

Koren werkt goed samen met:

Abonneer je hier op de blog