Ik heb een muze.

Ik vond haar in het gras
ze was pas aangekomen had haar jas

nog aan Ze sprak niet veel maar rookte
wel haar sigaret die haar gezicht oplichtte

dat in de schaduw viel Ik vroeg haar
of ze de trein had gemist misschien

of de boot, maar zij zweeg
en ik zag hoe zij verlegen

achter mijn ooghoek kroop.